Ngày 18/1, với sự đồng thuận của đa số đại biểu, Kỳ họp thường niên thứ V của quốc hội khoá XV đã thông qua sửa đổi của Luật Đất đai, đưa vào hiệu lực nhiều điều khoản mới.

Luật Đất đai ( sửa đổi ) đã được các đại biểu thông qua bằng cách bấm nút, và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trừ những trường hợp được quy định tại khoản 2 và khoản 3 của điều này. Điều 190 và Điều 248 của Luật sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2024.

Trong đó, điều nổi bật là việc chi tiết hoá các trường hợp mà gia đình hoặc cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất sẽ tuân theo các mốc thời gian sử dụng khác nhau.

Theo quy định, việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đối với những lô đất thiếu giấy tờ được phân loại thành ba trường hợp cụ thể:

  • Trường hợp đầu tiên áp dụng cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, hiện nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.
  • Trường hợp thứ hai áp dụng cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, hiện nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp.
  • Trường hợp thứ ba áp dụng cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, hiện nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp.

Đối với mỗi trường hợp, các quy định chi tiết về quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được áp dụng theo cách riêng biệt để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Trước đây, theo quy định tại điều 101 của Luật Đất đai 2013, những hộ gia đình, cá nhân, và cộng đồng dân cư sử dụng đất mà không có giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất được ưu tiên cấp chứng nhận quyền sử dụng đất trong 2 trường hợp cụ thể

  1. Trường hợp đầu tiên áp dụng cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, không có giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 3 của Điều 100 trong Luật Đất đai 2013. Để đủ điều kiện, họ phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương và dangd trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, hoặc làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
  2. Trường hợp thứ hai áp dụng cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 3 của Điều 100 trong Luật Đất đai 2013, nhưng đã duy trì sự ổn định trong việc sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Luật Đất đai ( sửa đổi ) cũng điều chỉnh quy định cho hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy trình tại khoản 1 Điều 118 của nghị định này, có sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1/7/2024 mà không có giấy tờ quy định. Đối rượng này cần đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệy khó khăn. Trong trường hợp UBND cấp xã nơi cso đất xác nhận không có tranh chấp, họ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hưuux tài sản gắn liên với đất và không phải nộp tiền sử dụng dất.

Đồng thời, các hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất ổn định trong mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nếu UBND cấp xã nơi có đấ xác nhận không có tranh chấp, sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất, với điều kiện diện tích đất đng sử dụng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định cá nhân. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại ( nếu có), phải chuyển sang hình thức thuê của Nhà nước.

Với đội ngũ chuyên viên, luật sư, kỹ thuật viên uy tín, Home Casta tự tin là đơn vị uy tín có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc
Thông tin liên hệ của chúng tôi:
Số điện thoại: 0941.111.286
Địa chỉ: 37/66 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Xem thêm video của chúng tôi tại:

Đánh giá bài viết nhé <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *