GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

Bảng gói dịch vụ

Đăng ký ngay hôm nay để được tư vấn chu đáo, tận tình nhất.

Gói Cơ Bản

(Basic)

♦ Tư vấn và soạn hồ sơ

♦ Nhận đăng ký kinh doanh

♦ Thông báo đăng ký thuế

♦ Dấu tròn công ty

♦ Dấu chức danh

♦ Đăng bố cáo doanh nghiệp

 

 

 

Đăng ký ngay

Gói Tiêu Chuẩn

(Standard)

♦ Tư vấn và soạn hồ sơ

♦ Nhận đăng ký kinh doanh

♦ Thông báo đăng ký thuế

♦ Dấu tròn công ty

♦ Dấu chức danh

♦ Đăng bố cáo doanh nghiệp

♦ Chữ ký số

 

 

Đăng ký ngay

Gói Nâng cao

(Pro)

♦ Tư vấn và soạn hồ sơ

♦ Nhận đăng ký kinh doanh

♦ Thông báo đăng ký thuế

♦ Dấu tròn công ty

♦ Dấu chức danh

♦ Đăng bố cáo doanh nghiệp

♦ Chữ ký số

♦ Hóa đơn điện tử

♦ Phần mềm kế toán

Đăng ký ngay

Gói Doanh nghiệp

(Enterprise)

♦ Tư vấn và soạn hồ sơ

♦ Nhận đăng ký kinh doanh

♦ Thông báo đăng ký thuế

♦ Dấu tròn công ty

♦ Dấu chức danh

♦ Đăng bố cáo doanh nghiệp

♦ Chữ ký số

♦ Hóa đơn điện tử

♦ Phần mềm kế toán

♦ Thiết kế Website

Đăng ký ngay

Gói Tăng Trưởng

(Growth)

♦ Tư vấn và soạn hồ sơ

♦ Nhận đăng ký kinh doanh

♦ Thông báo đăng ký thuế

♦ Dấu tròn công ty

♦ Dấu chức danh

♦ Đăng bố cáo doanh nghiệp

♦ Chữ ký số

♦ Hóa đơn điện tử

♦ Phần mềm kế toán

♦ Thiết kế Website

♦ Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế

Đăng ký ngay

Gói Tùy Chọn

(Plus)

♦ Đã bao gồm GÓI BASIC

♦ Chữ ký số

♦ Hóa đơn điện tử

♦ Phần mềm kế toán

♦ Thiết kế Website

♦ Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế

♦ Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp

Đăng ký ngay
Đánh giá bài viết nhé <3