I. Khái niệm về Kế toán thuế

Kế toán thuế là lĩnh vực kế toán chịu trách nhiệm về việc tính toán và khai báo thuế trong hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế là thiết lập và duy trì hệ thống kế toán thuế. Đồng thời, kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nhà nước quản lý hiệu quả nền kinh tế, phân loại các thành phần của nó.

II. Công Việc của Kế Toán Thuế

Công việc của kế toán thuế được phân chia theo các đợt thời gian nhất định như sau: công việc đầu năm, hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, và công việc cuối năm.

  1. Công Việc Kế Toán Thuế Đầu Năm

Công việc đầu năm của kế toán thuế bao gồm các hoạt động như kê khai và nộp thuế môn bài, tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12 hoặc quý IV năm trước. Cụ thể:

– Kê khai và nộp thuế môn bài: Các doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện việc này vào đầu năm, với hạn chót là ngày 31 tháng 1 theo quy định pháp luật.

– Nộp tờ khai GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV năm trước.

– Nộp tờ khai TNDN tạm tính của quý IV năm trước.

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV năm trước.

  1. Công Việc Hàng Ngày

Công việc hàng ngày của kế toán thuế bao gồm việc tập hợp, xử lý hóa đơn và chứng từ, hạch toán các giao dịch ngân hàng, nộp tiền thuế khi cần thiết, và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin hiệu quả. Cụ thể:

– Thu thập hóa đơn đầu ra và đầu vào.

– Xử lý và kiểm tra tính hợp lý của hóa đơn để tránh sai lệch thông tin.

– Nộp tiền thuế theo hạn để tránh phạt do nộp chậm hoặc trễ.

– Hạch toán các giao dịch ngân hàng và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

– Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ một cách khoa học để dễ dàng tra cứu khi cần.

  1. Công Việc Hàng Tháng

Hàng tháng, kế toán thuế cần đảm bảo các hoạt động như lập tờ khai GTGT (nếu áp dụng), tờ khai TNCN, và các tờ khai khác nếu có. Ngoài ra, họ phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng và cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán. Cụ thể:

– Lập tờ khai GTGT nếu doanh nghiệp kê khai GTGT theo tháng và có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.

– Lập tờ khai TNCN nếu có số thuế TNCN từ 50 triệu VNĐ trở lên.

– Lập tờ khai cho các loại thuế khác nếu có.

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng).

– Thực hiện bút toán phân bổ và trích hao tài sản cố định.

– Cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và xử lý vấn đề nếu có.

  1. Công Việc Hàng Quý

Hàng quý, kế toán thuế lập các báo cáo định kỳ bao gồm tờ khai thuế GTGT, TNCN, và báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn. Hạn chót nộp cho các báo cáo này là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

  1. Công Việc Cuối Năm

Khi năm kết thúc, nhiệm vụ cuối năm của kế toán thuế bao gồm nhiều công việc quan trọng như sau:

  • Hoàn thành Báo Cáo Tài Chính Năm: Đây là công việc hàng đầu về tính quan trọng. Báo cáo tài chính năm bao gồm Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ, Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính, và Bảng Cân Đối Số Phát Sinh Tài Khoản.
  • Lập Báo Cáo Thuế Quý IV: Kế toán thuế cần thực hiện việc này để báo cáo tình hình thuế thu nhập và các khoản phát sinh trong quý cuối cùng của năm.
  • Lập Báo Cáo Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Năm: Kế toán thuế phải hoàn tất quyết toán thuế TNCN để báo cáo tổng thu nhập cá nhân trong suốt năm.
  • Lập Báo Cáo Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) Năm: Việc này liên quan đến tổng hợp và báo cáo số thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.
  • In Các Loại Sổ Sách Phục Vụ Quyết Toán Thuế và Kiểm Toán: Kế toán thuế cần in các loại sổ sách để phục vụ quá trình quyết toán thuế và kiểm toán. Những sổ sách này có thể bao gồm Sổ Cái Các Tài Khoản, Sổ Quỹ Tiền Mặt, Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng, Sổ Chi Tiết Các Tài Khoản, Bảng Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định, Phiếu Thu – Chi, và các loại khác. Điều này giúp đảm bảo sự chính xác và tiện lợi trong quá trình kiểm toán và thanh tra.

III. Quy trình Kế Toán Thuế cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập (Bao Gồm 10 Bước)

Bước 1: Tiếp Nhận Giấy Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) của Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp mới thành lập cần bắt đầu quy trình kế toán thuế bằng việc tiếp nhận và kiểm tra thông tin trên Giấy Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD).

Bước 2: Tiến Hành Tạo Tài Khoản Cho Doanh Nghiệp

Sau khi xác nhận thông tin kinh doanh, doanh nghiệp cần mở tài khoản ngân hàng để thuận tiện trong quá trình giao dịch và kế toán.

Bước 3: Mua Chữ Ký Số để Kê Khai và Nộp Thuế Điện Tử

Quy trình kế toán thuế hiện đại yêu cầu doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử. Doanh nghiệp cần mua chữ ký số từ cơ quan uy tín.

Bước 4: Tạo Tờ Khai, Nộp Thuế Môn Bài

Kế toán thuế cần tạo tờ khai và nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật, đặc biệt là vào đầu năm.

Bước 5: Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) và Lập Mẫu 06/GTGT Gửi Cho Cơ Quan Thuế

Kế toán thuế phải tính và lập mẫu 06/GTGT để gửi cho cơ quan thuế, đồng thời thực hiện các bước liên quan đến thuế GTGT.

Bước 6: Tổng Hợp Các Loại Hóa Đơn, Chứng Từ để Thực Hiện Báo Cáo, Nộp Thuế

Doanh nghiệp cần thường xuyên tổng hợp hóa đơn và chứng từ để chuẩn bị cho quá trình báo cáo và nộp thuế hàng ngày, hàng tháng.

Bước 7: Tiến Hành Hạch Toán Sổ Sách Căn Cứ vào Các Chứng Từ, Hóa Đơn

Kế toán thuế thực hiện hạch toán sổ sách dựa trên các chứng từ và hóa đơn, đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong quá trình kế toán.

Bước 8: Tiến Hành Đối Chiếu Sổ Sách và Lập Báo Cáo Tài Chính Năm

Cuối năm, doanh nghiệp cần đối chiếu sổ sách và lập báo cáo tài chính năm để tổng hợp thông tin kế toán và thuế.

Bước 9: In Sổ Sách và Ký, Đóng Dấu

Sau khi hoàn thành báo cáo, doanh nghiệp cần in sổ sách và thực hiện ký, đóng dấu để xác nhận tính chính xác và uy tín của tài liệu.

Bước 10: Lưu Trữ Các Loại Sổ Sách, Chứng Từ

Doanh nghiệp cần duy trì quy trình lưu trữ chặt chẽ các loại sổ sách, chứng từ để đảm bảo tuân thủ và dễ dàng kiểm tra khi cần thiết.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, quan trọng là lưu ý đến các bước tiếp nhận và bàn giao chứng từ, sổ sách kế toán khi thực hiện kế toán thuế.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về những điều cần lưu ý khi làm kế toán thuế. Với đội ngũ chuyên viên, luật sư, kỹ thuật viên uy tín, Home Casta tự tin là đơn vị uy tín có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc

Thông tin liên hệ của chúng tôi:

Số điện thoại: 0941.111.286

Địa chỉ: 37/66 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Xem thêm video của chúng tôi tại

Đánh giá bài viết nhé <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *