I.                 Ý nghĩa của bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội cho người lao động là một hệ thống đảm bảo xã hội được tổ chức và quản lý bởi Nhà nước nhằm đảm bảo rằng các công dân có thu nhập ổn định trong các tình huống khó khăn như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc khi họ không còn nữa. Theo Điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các khái niệm cơ bản được định nghĩa như sau:

 1. Bảo hiểm xã hội: Được hiểu là một hình thức đảm bảo mà Nhà nước tổ chức, nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập mà người lao động mất đi do các nguyên nhân như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc tử vong. Quỹ bảo hiểm xã hội là nguồn tài chính chính để hỗ trợ những trường hợp này.
 2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Là hình thức bảo hiểm mà cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia. Mục tiêu là tạo ra một cộng đồng có trách nhiệm xã hội, nơi mọi người chia sẻ trách nhiệm chung để bảo vệ lợi ích cộng đồng.
 3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Là loại bảo hiểm mà người tham gia có thể tự chọn mức đóng và phương thức đóng tùy thuộc vào thu nhập cá nhân. Chính sách hỗ trợ từ Nhà nước giúp người tham gia hưởng các quyền lợi như chế độ hưu trí và tử vong, nhưng vẫn giữ tính tự nguyện trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Như vậy, bảo hiểm xã hội không chỉ đảm bảo an sinh xã hội mà còn thúc đẩy tinh thần đồng đội và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng. Điều này giúp duy trì sự ổn định và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

II.               Những lợi ích khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hai loại bảo hiểm xã hội, đó là Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc đóng bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho người lao động, tuy nhiên, quyền lợi này có thể bị hạn chế tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà họ tham gia.

Dựa trên Điều 4 của Luật Bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, bao gồm:

 • Chế độ ốm đau: Người lao động có quyền nghỉ làm và nhận trợ cấp khi bản thân hoặc con dưới 07 tuổi ốm đau.
 • Chế độ thai sản: Cả nam và nữ đều được hưởng chế độ thai sản, bao gồm các trường hợp như khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, sinh con, nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi.
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Bảo hiểm chi trả các quyền lợi như trợ cấp, tiền mua phương tiện hỗ trợ, trợ cấp phục vụ, và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.
 • Chế độ hưu trí: Người lao động đóng đủ tuổi và số năm yêu cầu sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng hoặc có thể rút bảo hiểm một lần.
 • Chế độ tử tuất: Thân nhân của người lao động qua đời sẽ được hưởng trợ cấp mái táng và trợ cấp tuất một lần hoặc tuất hằng tháng.

III.             Đóng bảo hiểm ở mức cao sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Việc đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao mang lại nhiều lợi ích lớn cho người lao động, đặc biệt là trong việc nhận các khoản trợ cấp và quyền lợi. Hiện nay, hầu hết các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội được xác định dựa trên mức bình quân tiền lương tháng mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, nếu họ đóng bảo hiểm ở mức cao, quyền lợi mà họ có được cũng sẽ cao hơn.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm ở mức cao, họ sẽ hưởng nhiều hơn trong các lĩnh vực sau:

 • Trợ Cấp Thai Sản và Ốm Đau: Số tiền trợ cấp thai sản và ốm đau sẽ được tính dựa trên mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, do đó mức cao sẽ đồng nghĩa với việc họ nhận được số tiền lớn hơn.
 • Trợ Cấp Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp: Người lao động đóng bảo hiểm ở mức cao sẽ được hưởng các khoản trợ cấp và chi trả lớn hơn khi gặp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
 • Lương Hưu và Tiền Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần: Khi đến tuổi hưu trí, người lao động đóng bảo hiểm ở mức cao sẽ nhận được lợi ích hưu trí và có cơ hội rút một lần tiền bảo hiểm xã hội với số tiền cao hơn so với người đóng ở mức thấp.

Tuy nhiên, đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động không có quyền tự lựa chọn mức lương đóng bảo hiểm theo ý muốn cá nhân. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định theo mức lương cơ sở, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác có tính chất cố định, chi trả thường xuyên cùng lương theo hợp đồng lao động (theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Ngược lại, trong trường hợp bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động có toàn quyền lựa chọn mức đóng cao tùy thuộc vào thu nhập cá nhân, mang lại sự linh hoạt và lựa chọn cá nhân trong quản lý tài chính và bảo hiểm của họ. Tuy nhiên, mức thu nhập chọn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa vẫn được hạn chế và không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về các lợi ích của bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Với đội ngũ chuyên viên, luật sư, kỹ thuật viên uy tín, Home Casta tự tin là đơn vị uy tín có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc

Thông tin liên hệ của chúng tôi:

Số điện thoại: 0941.111.286

Địa chỉ: 37/66 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Xem ngay video của chúng tôi tại:

Đánh giá bài viết nhé <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *