Việc thành lập doanh nghiệp chế xuất đòi hỏi các thủ tục pháp lý phức tạp và cần tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quy trình thành lập doanh nghiệp chế xuất trong năm 2024, cũng như các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan.

Khu Vực Hoạt Động Của Doanh Nghiệp Chế Xuất Là Gì?

Tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP có quy định về doanh nghiệp chế xuất như sau:

Quy Định Riêng Áp Dụng Đối Với Khu Chế Xuất, Doanh Nghiệp Chế Xuất

Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Như vậy, doanh nghiệp chế xuất có thể hoạt động ở các khu vực sau:

  • Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất.
  • Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng:
    • Hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra vào;
    • Bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
doanh nghiệp chế xuất
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất năm 2024

Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Chế Xuất Năm 2024 Như Thế Nào?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất năm 2024 được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Dưới đây là các bước chi tiết:

Trường Hợp 1: Thành Lập Doanh Nghiệp Chế Xuất Đồng Thời Với Thực Hiện Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận mục tiêu thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường Hợp 2: Thành Lập Doanh Nghiệp Chế Xuất Không Đồng Thời Với Thực Hiện Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt doanh nghiệp chế xuất, hồ sơ gồm: các tài liệu về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm này đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường Hợp 3: Dự Án Đầu Tư Của Nhà Đầu Tư Thuộc Diện Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Theo Quy Định Của Pháp Luật Về Đầu Tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ghi nhận mục tiêu thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều Kiện Kiểm Tra, Giám Sát Hải Quan Đối Với Doanh Nghiệp Chế Xuất Là Khu Phi Thuế Quan Là Gì?

Tại Điều 28a Nghị định 134/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP có quy định điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan như sau:

Điều Kiện Kiểm Tra, Giám Sát Hải Quan:

  1. Có hàng rào cứng: Ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa.
  2. Có hệ thống camera: Quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ). Dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp về hệ thống camera giám sát để thực hiện theo quy định tại mục này.
  3. Có phần mềm quản lý hàng hóa: Nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập – xuất – tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.

Áp Dụng Chính Sách Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Chế Xuất:

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng các chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Các quy định cụ thể về thuế suất và các điều kiện áp dụng được nêu rõ trong các văn bản pháp luật liên quan.

Kết Luận

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất và các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Nhà đầu tư cần nắm rõ các bước và yêu cầu cụ thể để đảm bảo việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp chế xuất diễn ra thuận lợi, hợp pháp và hiệu quả.

Với đội ngũ chuyên viên, luật sư, kỹ thuật viên uy tín, Home Casta tự tin là đơn vị uy tín có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc
Thông tin liên hệ của chúng tôi:
Số điện thoại: 0941.111.286
Địa chỉ: 37/66 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Xem thêm video của chúng tôi tại:

Đánh giá bài viết nhé <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *