Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Dưới đây là những điểm nổi bật của Nghị định.

Các Nhóm Hàng Hóa Và Dịch Vụ Được Giảm Thuế GTGT

Theo Nghị định số 72/2024/NĐ-CP, các nhóm hàng hóa và dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm thuế GTGT, ngoại trừ các nhóm sau:

 • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Giảm thuế GTGT

Lưu Ý Đặc Biệt Về Than Khai Thác

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định là việc giảm thuế GTGT cho mặt hàng than khai thác bán ra. Cụ thể:

 • Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Tuy nhiên, mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.
 • Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế GTGT đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Quy Định Riêng Cho Một Số Hàng Hóa, Dịch Vụ

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế GTGT.

Quy Định Về Mức Giảm Thuế GTGT

 • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Áp dụng mức thuế suất 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.
 • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Trình Tự, Thủ Tục Thực Hiện Giảm Thuế GTGT

Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT như sau:

Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Tính Thuế GTGT Theo Phương Pháp Khấu Trừ

 • Khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.
 • Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Tính Thuế GTGT Theo Phương Pháp Tỷ Lệ % Trên Doanh Thu

 • Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15”.

Một Số Quy Định Khác

Nghị định 72/2024/NĐ-CP cũng nêu rõ:

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Lợi Ích Và Ảnh Hưởng Của Nghị Định

Lợi Ích Cho Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Kinh Doanh

 • Giảm gánh nặng tài chính: Việc giảm thuế GTGT sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh: Giảm thuế sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư vào nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tác Động Tới Ngân Sách Nhà Nước

 • Giảm nguồn thu ngắn hạn: Việc giảm thuế GTGT có thể làm giảm nguồn thu của ngân sách nhà nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển, doanh thu tăng lên, thì nguồn thu từ thuế cũng sẽ tăng lên trong dài hạn.
 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Việc giảm thuế giúp kích thích tiêu dùng, đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống của người dân.

Nghị định 72/2024/NĐ-CP hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, giúp giảm bớt gánh nặng thuế và thúc đẩy kinh tế phát triển. Các cơ sở kinh doanh cần nắm rõ các quy định để thực hiện đúng và hưởng lợi từ chính sách này.

Với đội ngũ chuyên viên, luật sư, kỹ thuật viên uy tín, Home Casta tự tin là đơn vị uy tín có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc
Thông tin liên hệ của chúng tôi:
Số điện thoại: 0941.111.286
Địa chỉ: 37/66 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Xem thêm video của chúng tôi tại:

Đánh giá bài viết nhé <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *